Za spracovanie osobných údajov v rámci týchto internetových stránok v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (“GDPR“) zodpovedá:

 

Vicampo.de GmbH

Taunusstraße 57

55118 Mainz

Nemecko

Telefón: +421 233 325 596

Telefax: +49 (0) 6131 - 30 29 399

E-mail: info@vinokral.sk

 

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

privacy@vicampo.de

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás informujeme o rozsahu spracovania Vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“).

 

A. Spracovanie osobných údajov

  Údaje spracovávame v rámci prevádzkovania našich online služieb. Spracovanie údajov zahŕňa aj ich sprístupnenie prostredníctvom prenosu.

  Na prenosy údajov do USA sa vzťahujú štandardné zmluvné dohody.

  Jednotlivé dotknuté údaje, účely spracovania, právne základy, príjemcovia a prenos do tretích krajín sú uvedené nižšie:

  a) Prihlasovacie údaje

  Zaznamenávame Vaše návštevy našich internetových stránok. Spracovávajú sa nasledujúce údaje: názov navštívenej internetovej stránky, dátum a čas prístupu, objem prenesených dát, typ a verzia prehliadača, operačný systém, ktorý používate, URL odkazu (skôr navštívená internetová stránka), Vaša IP adresa a poskytovateľ, ktorý žiadosť podal. To je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti internetových stránok. Údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prihlasovacie údaje sa vymažú po siedmych dňoch, pokiaľ nie sú potrebné na objasnenie alebo preukázanie konkrétnych porušení právnych predpisov, o ktorých sa dozvieme počas doby uchovávania.

  b) Hosting

  V rámci hostingu sú uložené všetky údaje, ktoré majú byť spracované v súvislosti s prevádzkou týchto internetových stránok. To je nevyhnutné na fungovanie internetových stránok. Údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Za účelom zabezpečenia našej online prezentácie využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

  c) Kontakt

  Pokiaľ nás kontaktujete, budú Vaše údaje (meno, kontaktné údaje, pokiaľ ste ich poskytli) a Vaša správa spracované výhradne za účelom vybavenia a spracovania Vášho dopytu. Tieto údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom vybavenia Vášho dopytu.

  d) Odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu

  Ako zákazník spoločnosti Vinokral.sk od nás budete pravidelne dostávať odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu. Tieto odporúčania produktov od nás dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber newslettera. Týmto spôsobom vám chceme zasielať informácie o produktoch z nášho sortimentu, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich posledných nákupov u nás. Ak si už neželáte dostávať od nás odporúčania produktov, môžete ich kedykoľvek odmietnuť. S týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adresu info@vinokral.sk alebo telefonicky na číslo +421 233 325 596. Na telefonické hovory sa vzťahuje miestna sadzba, žiadne ďalšie náklady sa nepripočítavajú.

  Odporúčania produktov sa zasielajú na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  e) Newsletter

  Ponúkame vám newsletter, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o našej spoločnosti a našich ponukách. Pri registrácii na odber newslettera spracovávame Vami zadané údaje (e-mailovú adresu a ďalšie dobrovoľné informácie). Pritom získavame nasledujúci súhlas:

  "[ ] Chcem sa prihlásiť na odber newslettera spoločnosti Vínokráľ (prevádzkovanej spoločnosťou Vicampo.de GmbH). Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@vinokral.sk alebo použitím odkazu na odhlásenie sa z odberu newslettera."

  Zasielanie newslettera prostredníctvom registrácie je založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Na zasielanie transakčných e-mailov a marketingových e-mailov (newsletterov) používame nasledujúceho poskytovateľa:

  Na zasielanie newslettera používame službu Salesforce Exact Target, ktorú poskytuje spoločnosť Salesforce.com Inc, The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 United States (ďalej len "Salesforce"). Salesforce spracováva nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, online identifikátory a pseudonymizované údaje. Dáta sa prenášajú na servery spoločnosti Salesforce v USA. Viac informácií o ochrane údajov nájdete na adrese:
  https://www.salesforce.com/company/privacy/

  f) Zákaznícky účet

  Keď si založíte zákaznícky účet, súhlasíte s tým, aby sme uschovali Vaše osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, bankové spojenie) a užívateľské údaje (užívateľské meno, heslo). Vďaka tomu Vás môžeme identifikovať ako zákazníka a Vy máte možnosť spravovať Vaše objednávky.

  Vaše údaje budú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  g) Vybavenie transakcie

  Údaje o Vašej objednávke spracovávame za účelom vybavenia kúpnej zmluvy. Údaje sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  Za účelom overenia veku požadujeme a spracúvame tiež dátum narodenia príjemcu. V súlade so zákonom o ochrane mládeže môže byť pri odovzdávaní zásielok uskutočnená kontrola veku.

  Vašu adresu, e-mailovú adresu (oznámenie o zásielke) a dátum narodenia (overenie veku) odovzdávame spoločnosti poverenej doručovaním. Ak si to želáte, odovzdáme vaše telefónne číslo aj spoločnosti poverenej doručovaním. Vaše údaje o transakcii (meno, dátum objednávky, spôsob platby, dátum odoslania a/alebo prijatia, čiastka a príjemca, príp. bankové údaje alebo údaje o kreditnej karte) odovzdávame poskytovateľovi platobných služieb poverenému spracovaním platby.

  Vaše telefónne číslo sa zaznamenáva výlučne na účely bezproblémového odoslania. Toto číslo bude odovzdané nášmu poskytovateľovi expedičných služieb PPL, aby vás v prípade potreby mohol priamo kontaktovať.

  h) Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

  Spracovanie dát pre spracovanie platieb

  Pri spracovaní platieb v našom online obchode spolupracujeme s nasledujúcimi partnermi: poskytovatelia technických služieb, úverové inštitúcie, poskytovatelia platobných služieb.

  Spracovanie dát pre spracovanie transakcií

  V závislosti od zvoleného spôsobu platby, prenášame údaje potrebné na spracovanie platobnej transakcie našim poskytovateľom technických služieb, ktorí pre nás pracujú v rámci spracovania objednávky, alebo autorizovaným úverovým inštitúciám alebo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, ak je to potrebné na spracovanie platby. Je to na účely plnenia zmluvy v súlade s (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). V niektorých prípadoch poskytovatelia platobných služieb sami zhromažďujú údaje potrebné na spracovanie platby, napríklad na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom technickej integrácie do procesu objednávky. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich partnerov v súvislosti so spracovaním platieb a základom našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

  Spracovanie údajov na účely prevencie podvodov a optimalizácie našich platobných procesov.

  V prípade potreby poskytujeme našim poskytovateľom služieb ďalšie údaje, ktoré používajú spolu s údajmi potrebnými na spracovanie platieb ako naši zmluvní sprostredkovatelia na účely prevencie podvodov a optimalizácie našich platobných procesov (napr. fakturácia, spracovanie sporných platieb, podpora účtovníctva) v súlade s čl. 6 odst. 1 písm.

  aa) Platby cez Shopify
   
  Používame poskytovateľa platobných služieb "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Shopify Payments, spracovanie platby vykonáva poskytovateľ technických služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému odovzdávame informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o Vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, mena a číslo transakcie) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté len na účely spracovania platieb spoločnosťou Stripe Payments Europe Ltd. a len v rozsahu potrebnom na tento účel. Viac informácií o ochrane údajov spoločnosti Shopify Payments nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.

  Informácie o ochrane údajov spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd. nájdete tu: https://stripe.com/de/privacy
   
  bb) Spracovanie platieb prostredníctvom Paypal
   
  Máte možnosť spracovať svoju platbu prostredníctvom poskytovateľa Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, Luxembursko). Na tento účel budete presmerovaní na príslušnú webovú stránku poskytovateľa, aby ste sa overili v príslušných obchodoch a autorizovali platbu. Na účely spracovania platby odovzdávame len údaje, ktoré poskytovatelia potrebujú na splnenie svojej zmluvy (vykonanie Vašej platby). Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. Viac informácií o spracúvaní údajov a uplatnení Vašich práv nájdete na stránke https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.
   
  cc) Amazon Pay
   
  Ak si vyberiete spôsob platby "Amazon Pay", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "Amazon Payments"), ktorému odovzdáme informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o Vašej objednávke v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platby u poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments, a to len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na tento účel. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Amazon Payments môžete získať na tejto internetovej adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
   
  dd) Spracovanie platieb prostredníctvom Wallee
   
  Na spracovanie platieb objednávok zadaných prostredníctvom našej webovej stránky využívame služby spoločnosti Wallee Group AG, Neuwiesenstrasse 15, CH 8400 Winterthur. Pritom sa spracúva meno, priezvisko, adresa, v závislosti od zvoleného spôsobu platby údaje o kreditnej karte alebo číslo účtu a ďalšie údaje o objednávke, ako aj hlavičky HTTP (IP adresa, informácie o prehliadači, odkazovač). Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, keďže spracovanie platby slúži na plnenie zmluvy. V súlade s požiadavkami obchodného a daňového práva uchovávame potrebné údaje v blokovanej podobe po dobu desiatich rokov počnúc rokom nasledujúcim po objednávke a opätovne sa spracúvajú len v prípade úradnej kontroly. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na https://wallee.com/legal/datenschutzhinweise.

  i) Analýza internetových stránok a marketing

  aa) Performance Media

  Na našich internetových stránkach používame službu Performance Media spoločnosti Performance Advertising GmbH, Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg, Nemecko (ďalej len "Performance Media"). Spoločnosť Performance Media spracováva nasledujúce údaje: IP adresa, Cookie – ID, ID užívateľov, ID objednávok. V rámci e-mailového marketingu spracováva spoločnosť Performance Media tiež Vašu e-mailovú adresu, meno, adresu a telefónne číslo, pokiaľ ste nám ich dobrovoľne poskytli. Dáta sú prenášané na servery spoločnosti Performance Media. Toto spracovanie údajov prebieha z dôvodu nášho prevládajúceho záujmu na optimálnom zhodnotení našej online ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  bb) Taboola

  Na našich internetových stránkach používame službu Taboola spoločnosti Taboola Inc, 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010, USA (ďalej len "Taboola"). Taboola spracováva nasledujúce dáta: cieľová stránka, následná stránka, navštívené stránky, kliknutia, údaje o premene stavu užívateľa. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dáta prenášame na servery spoločnosti Taboola v USA.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

  https://www.taboola.com/privacy-policy

  cc) Plista

  Na našich internetových stránkach používame službu Plista, spoločnosti Plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlín, Nemecko (ďalej len “Plista”). Plista spracováva nasledujúce dáta: IP adresy, Cookie-ID, ID reklám, ID objednávok a ďalšie online identifikátory. Tieto údaje sú prenášané na server spoločnosti Plista, kde sú pseudonymizované. Spracovanie údajov sa uskutočňuje sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  dd) VWO

  Na našich internetových stránkach používame službu VWO, spoločnosti Wingify Software Private Limited, E-170, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini, Dillí 110085, India (ďalej len "VWO").

  Spracovanie údajov prebieha z dôvodu nášho prevládajúceho záujmu na optimálnom zhodnotení našej online ponuky podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tieto údaje sú prenášané na server spoločnosti VWO v Indii.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.

  ee) CloudFlare

  Na našich internetových stránkach používame ako CDN ("Content Delivery Network") internetovú službu spoločnosti CloudFlare Inc, 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (ďalej len „CloudFlare“). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našich internetových stránok. V tejto súvislosti môže Váš prehliadač poskytnúť spoločnosti CloudFlare osobné údaje. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení týchto internetových stránok a optimalizácii doby načítania. Údaje sú vymazané, hneď ako je splnený účel ich zhromažďovania.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

  https://www.cloudflare.com/security-policy/.

  ff) LiquidM

  Na našich internetových stránkach využívame služby spoločnosti LiquidM Technology GmbH, Rosenthalerstr. 36, 10178 Berlín, Nemecko. LiquidM spracováva nasledujúce dáta: IP adresy, ID súborov cookies, ID reklám, ID objednávok a ďalšie online identifikátory. Údaje prenášame na servery spoločnosti LiquidM a pseudonymizujeme ich. Ku spracovaniu údajov dochádza z dôvodu nášho prevládajúceho záujmu na optimálnom marketingu našej online ponuky podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese: https://liquidm.com/privacy-policy/.

  gg) Cookies

  Za účelom používania určitých funkcií používame tzv. cookies. Ide o krátke dátové balíčky, ktoré sú uložené v koncovom zariadení a vymieňané s inými poskytovateľmi. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa vymažú ihneď po zatvorení prehliadača (tzv. relačné súbory cookies). Iné súbory cookies zostávajú vo Vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Všetky súbory cookies uložené v koncovom zariadení môžete vymazať a v bežných prehliadačoch nastaviť, aby sa súbory cookies neukladali. V takom prípade je možné, že budete musieť pri každej návšteve týchto internetových stránok znova spraviť niektoré nastavenia a zmieriť sa s tým, že niektoré funkcie môžu byť obmedzené.

  Súbory cookies používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

  (I) Google Analytics

  Používame Google Analytics, službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Spoločnosť Google na tieto účely používa určité súbory cookies. Informácie vygenerované cookies o tom, ako používate internetové stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosť Google prenesie na servery v Spojených štátoch a na týchto serveroch tieto údaje uschová. Uložené informácie používame na vyhodnocovanie toho, ako používate internetové stránky, na vytváranie správ o aktivitách na internetových stránkach pre prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spoločnosť Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii.

  Radi by sme upozornili, že tieto internetové stránky používajú službu Google Analytics s rozšírením "anonymizeIp()". Tým sa skráti IP adries pred ich prenosom na server v USA. Priamy odkaz na konkrétnu osobu v súvislosti s uloženými údajmi je teda spravidla vylúčený. Iba vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa prenesená na server v USA a tam skrátená.

  Zhromažďovanie údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti pomocou doplnku pre deaktiváciu služby Google Analytics v prehliadači na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Vezmite prosím na vedomie aj informácie o používaní údajov spoločnosťou Google v sieti Google Partner Network na adrese:

  • http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
  • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

  (II) NewRelic

  Používame software NewRelic, ktorý nám umožňuje analýzu Vášho používania internetových stránok. Informácie uložené pomocou súborov cookies o tom, ako používate internetové stránky (vrátane Vašej IP adresy), prenášame na server spoločnosti NewRelic v USA. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Spoločnosť NewRelic bude používať uložené informácie na vyhodnocovanie toho, ako používate internetové stránky, na vytváranie správ o aktivite na internetových stránkach pre prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na internetových stránkach a používaním internetu.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov u spoločnosti NewRelic nájdete na adrese:

  https://newrelic.de/termsandconditions/privacy.

  (III) Doubleclick by Google

  Používame službu Doubleclick by Google, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Doubleclick umožňuje partnerom spoločnosti Google, aby užívateľom zobrazovali personalizovanú reklamu na základe Vášho správania sa na internete. Spoločnosť Google nastavuje súbory cookies na Vašom koncovom zariadení za účelom poskytovania tejto služby. Spoločnosť Google pritom spracováva údaje o tom, aké reklamy boli zobrazené vo Vašom prehliadači alebo na ktoré reklamy, produkty či obsah ste klikli, a odovzdáva ich serveru spoločnosti Google v USA. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Zhromažďovanie údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na tento odkaz: https://adssettings.google.com/ deaktivovať personalizovanú reklamu pre jednu reláciu alebo nainštalovať deaktivačný doplnok pre prehliadače, ktorý deaktivuje súbor cookies pre reklamné preferencie:

  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

  (IV) Google AdWords

  Na našich internetových stránkach používame Google AdWords, online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"). Súčasťou tejto služby je tzv. Conversion-Tracking. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookies. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu užívateľa. Pokiaľ užívateľ navštívi určité stránky tohto webu a platnosť súboru cookies ešte nevypršala, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že užívateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na tuto stránku. Údaje zhromaždené pomocou konverzného súboru cookies sa používajú na vytváranie štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií, a spracovávanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Proti zhromažďovaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že prostredníctvom svojho internetového prehliadača v užívateľskom nastavení deaktivujete súbor cookies na sledovanie konverzií spoločnosťou Google.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

  (V) esome

  Riadením a realizáciou našich reklamných kampaní poverujeme okrem iného spoločnosť esome advertising technologies GmbH, Hohe Bleichen 11, 20354 Hamburg, Nemecko ("esome"). esome môže v prípade potreby naším menom využívať technológie od nasledujúcich poskytovateľov služieb:

  hh) Hotjar

  Službu Hotjar používame za účelom lepšieho pochopenia potrieb našich užívateľov a na optimalizáciu ponuky na týchto internetových stránkach. Hotjar používa súbory cookies a ďalšie technológie na zhromažďovanie informácii o správaní našich užívateľov a ich zariadeniach. Ide o IP adresu zariadenia v anonymizovanej podobe, veľkosť obrazovky, typ zariadenia (Unique Device Identifier), informácie o používanom prehliadači a polohe (iba krajina).

  Hotjar tieto informácie ukladá do pseudonymizovaného profilu užívateľa. Ani spoločnosť Hotjar ani my tieto informácie nepoužívame k identifikácii jednotlivých užívateľov, ani ich nespájame s inými údajmi o jednotlivých užívateľoch. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Kliknutím na nižšie uvedený odkaz môžete spoločnosti Hotjar zakázať, aby ukladala užívateľský profilu a informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok, ako aj deaktivovať nastavenia sledovacích súborov cookies („tracking cookies“) spoločnosti Hotjar na iných internetových stránkach: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

  Adition

  V oblasti poskytovania reklamných materiálov používa spoločnosť esome v prípade potreby technológiu zobrazovania reklám spoločnosti ADITION technologies AG. Nasledovné ustanovenia o ochrane údajov: https://www.adition.com/datenschutz/ sú z toho dôvodu súčasťou týchto podmienok. Ak si želáte zrušiť používanie tejto služby, postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://www.adition.com/datenschutz/.

  Appnexus

  V oblasti dodávky reklamy spoločnosť esome v prípade potreby používa tzv. záujmovo orientovanú reklamnú technológiu od spoločnosti Appnexus. Nasledovné ustanovenia o ochrane údajov: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy sú z toho dôvodu súčasťou týchto podmienok. Ak si želáte vzniesť námietku proti používaniu tejto služby, postupujte podľa pokynov na vyššie uvedenej stránke.

  Criteo

  Na účely zobrazovania cielenej a záujmovo orientovanej reklamy na internetových stránkach v rámci reklamnej siete Criteo využívame tiež službu Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko).

  Odhlásenie: Opakovanému cieleniu zo strany spoločnosti Criteo v prehliadačoch, ktoré používate, môžete zabrániť podľa pokynov na adrese https://www.criteo.com/de/privacy (tam v časti "Užívateľské voľby"/ Dynamic retargeting).

  ii) Prenájom adresy
  Niekedy odovzdávame Vaše poštové kontaktné údaje zmluvným partnerom z oblasti dištančného obchodu a obchodu s adresami, ktorých sme starostlivo vybrali, aby Vás i oni mohli informovať o svojich produktoch. Vaše mená a adresné údaje (ale nikdy nie e-mailové adresy alebo telefónne čísla) odovzdávame analytikom za účelom výberu dát, agentúram pre segmentáciu a triedenie dát, adresným databázam a adresným agentúram. Tieto spoločnosti nám tiež za účasti ďalších poskytovateľov služieb pomáhajú analyzovať našu zákaznícku základňu a identifikovať potenciálneho nového zákazníka pre nás i pre iné zásielkové spoločnosti a tiež prispôsobiť naše marketingové aktivity tak, aby pre Vás boli relevantné.

  Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  jj) Oznámenie prehliadača

  Ak si aktivujete upozornenie v prehliadači pre túto internetovú stránku prostredníctvom služby "signalizácia", bude Vám Váš internetový prehliadač prostredníctvom svojej funkcie poskytovať tieto upozornenia. Pri odosielaní správ sa prenášajú iba anonymné alebo pseudonymné údaje. V závislosti na konfigurácii internetovej stránky to môže byť:

  Identifikačná hodnota: náhodne vygenerovaná anonymná alebo pseudonymná hodnota (príklad: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), ktorá je uložená v Tracking-Cookie ID a umožňuje identifikovať a načítať volajúci prehliadač a v ňom uskutočnené nastavenia oznámení.

  Pseudonymizované ukazovatele na identifikáciu prístroja alebo užívateľa: údaje spracovávame iba za účelom doručovania a uskutočňovania oznámení, ktoré ste si objednali. Žiadame Vás o súhlas s ukladaním týchto údajov. V tomto prípade je právnym základom spracovania údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Príjem oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom nastavení prehliadača. Informácie o odhlásení internetových push oznámení pre príslušné prehliadače nájdete tu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Microsoft Edge.

  Za účelom personalizovaného zasielania správ používame preferencie zhromaždené na základe pseudonymného užívateľského profilu prostredníctvom Tracking-Pixel a spájame Vaše ID oznámenia s užívateľským profilom internetovej stránky, aby pre Vás boli oznámenia prehliadača obsahovo zmysluplné. Technológia sledovania tiež používame za účelom štatistickej analýzy preferencií súvisiacich s našimi oznámeniami. Týmto spôsobom overujeme, či bolo oznámenie doručené, a ak áno, či ste naň klikli. Takto získané údaje spracováva a ukladá v našom mene spoločnosť etracker GmbH výhradne v Nemecku, a preto podlieha spracovanie týchto údajov prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám na ochranu údajov. etracker bol na tieto účely nezávisle auditovaný a certifikovaný, pričom mu bola udelená pečať ochrany údajov ePrivacysaal.

  Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súkromie našich návštevníkov je pre nás veľmi dôležité, a preto údaje, ktoré môžu odkazovať na konkrétnu osobu, ako je IP adresa, prihlasovacie údaje alebo identifikátory zariadení, bezodkladne anonymizujeme alebo pseudonymizujeme. V dôsledku toho je vylúčené, aby bolo možné identifikovať osobu. Údaje nebudú použité žiadnym iným spôsobom ani odovzdané tretím stranám.

  Vyššie uvedené spracovanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť tu: privacy@vicampo.de.

  kk) Consentric Technologie

  Táto internetová stránka používa technológiu Consentric spoločnosti Deutsche Post AG na určenie štatistických parametrov na účely použitia médií naprieč médiami. Na tieto účely bola Vaša uložená doručovacia alebo fakturačná adresa u partnera Deutsche Post AG priradená k tzv. mikrobunke spoločnosti Deutsche Post Direkt GmbH a toto číselné označenie bolo uložené v zašifrovanej podobe u iného poskytovateľa služieb. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Okrem toho sa s Vaším súhlasom ukladáme do počítača alebo iného zariadenia, ktoré používate, súbory cookies. IP adresy v procese okamžite analyzujeme, pričom ich neukladáme. Pomocou súboru cookies možno rozpoznať, že ste navštívili internetovú stránku, ktorá je súčasťou merania. Tieto informácie potom zhromažďujeme na základe už spomínanej mikrobunky, a preto ich už nemožno priradiť k jednotlivým osobám ako súhrnné informácie a dajú sa použiť pre dialógové marketingové kampane.

  Jednotliví užívatelia nie sú v žiadnom prípade identifikovaní menom. Ich anonymita je chránená. Pod nasledujúcim odkazom: https://pixel.consentric.de/optout môžete odmietnuť spracovanie údajov v rámci popísaného postupu.

  Upozornenie: Iba na základe nastavení súboru cookies možno rozpoznať, že si neželáte, aby sme zaznamenávali Vašu budúcu aktivitu. Pokiaľ odstránite všetky súbory cookies, bude odstránený i tento súbor cookies. V tomto prípade by sme Vás chceli požiadať, aby ste znovu vyjadrili nesúhlas s účasťou v konaní. Tento postup bol vyvinutý tak, aby zohľadňoval ochranu osobných údajov a bol ocenený pečaťou ochrany osobných údajov spoločnosťou ADCERT Privacy Audit GmbH http://www.adcert.eu.

  ll) intelliAd Media GmbH

  Tieto internetové stránky využívajú službu internetovej analýzy spoločnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Anonymizované údaje o používaní spracovávame a ukladáme v agregovanej podobe za účelom optimalizácie tejto internetovej stránky. Pri použití služby intelliAd sa súbory cookies ukladajú lokálne. Máte právo odmietnuť takéto spracovanie Vašich užívateľských údajov prostredníctvom tejto funkcie intelliAd Opt-Out: https://login.intelliad.com/optout.php.

  mm) M,P,NEWMEDIA,

  Tieto internetové stránky používajú technológiu Retargeting spoločnosti M,P,NEWMEDIA, GmbH, Hindenburgstr. 45, 71638 Ludwigsburg, Nemecko. Táto technológia umožňuje zacieliť na návštevníkov našich internetových stránok personalizovanú reklamu, ktorá zodpovedá ich záujmom. Reklamné materiály sa zobrazujú na základe analýzy správania užívateľov, ktorá sa vykonáva prostredníctvom súboru cookies. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Ak si neželáte dostávať od spoločnosti M,P,NEWMEDIA, ďalšiu reklamu založenú na používaní internetu, môžete to odmietnuť a tak deaktivovať zhromažďovanie údajov pod nasledujúcim odkazom: https://www.mp-newmedia.com/opt-out.

  Ak si želáte všeobecne vyjadriť nesúhlas s používaním súborov cookies vo svojom počítači, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa v budúcnosti do Vášho počítača neukladali žiadne ďalšie súbory cookies alebo aby sa už uložené súbory cookies vymazali. Pokiaľ všeobecne vyjadríte nesúhlas s ukladaním súborov cookies, nebudete sa už viac podieľať na opätovnom cielení spoločnosti M,P,NEWMEDIA,.

  Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: https://www.mp-newmedia.com/datenschutz.

  nn) Papertrail

  Používame Software Papertrail od spoločnosti SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, Spojené štáty.

  Papertrail spracováva chybové správy s aktuálnym chybovým kontextom, ID užívateľa a IP adresou a poskytuje tak zhromaždený prehľad tzv. súborov protokolu. Súbory protokolu zaznamenávajú správanie užívateľov.

  Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

  https://www.solarwinds.com/de/legal/privacy.

  oo) Referral Candy

  Tieto internetové stránky používajú na realizáciu odporúčacieho programu nástroj „Referral Candy“ (Anafore Pte. Ltd), právnym základom je čl. 6 ods. 1 bod 1. písm. f) GDPR.

  Za týmto účelom sú zhromažďované nasledujúce údaje:

  -   E-mailová adresa

  -   Meno (nepovinné)

  Bližšie informácie nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov na adrese:

  https://www.referralcandy.com/privacy/

  Údaje súvisiace s týmto nástrojom vymažeme po 6 mesiacoch, po uplynutí ktorých uchovávanie týchto údajov už nie je nevyhnutné, alebo spracovanie obmedzíme v prípade, že nám zákon predpisuje úschovu týchto údajov.

  Ak poskytnete súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie zašlete na adresu info@vinokral.sk. Vaše údaje prenesieme za účelom realizácie odporúčacieho programu na server https://aws.amazon.com/, v USA. So spoločnosťou Referral Candy (Anafore Pte. Ltd) sme uzavreli formálnu zmluvnú dohodu o prenose Vašich osobných údajov. Na žiadosť Vám môžeme zaslať kópiu štandardných zmluvných doložiek EU. Vašu žiadosť môžete zaslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@vinokral.sk.

   j) Integrácia externého obsahu

  Používame externý dynamický obsah za účelom optimalizácie prezentácie a ponuky našich internetových stránok. Pri návšteve internetových stránok bude automaticky prostredníctvom rozhrania API odoslaná požiadavka na server príslušného poskytovateľa obsahu, v rámci ktorej prenesieme určité prihlasovacie údaje (napr. IP adresa užívateľa). Dynamický obsah sa prenesie a zobrazí na našich internetových stránkach. Externý obsah využívame v súvislosti s nasledujúcimi funkcionalitami:

  aa) Google Fonts:

   Na zvýšenie atraktivity našich internetových stránok používame externé písma Google-Fonts. Pri návšteve stránky sa písma načítajú zo serverov spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Spoločnosť Google v takom prípade neukladá vo Vašom prehliadači žiadne súbory cookies. Podľa našich informácii ale spoločnosť Google obdrží a uschová IP adresa koncového zariadenia užívateľa. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

   Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

   https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

   bb) Google Maps

    Na našich internetových stránkach používame mapovú službu Google Maps od spoločnosti Google, aby sme Vám mohli dať k dispozícii interaktívnu mapu. Pri zobrazení mapy sa Vaše údaje vrátane Vašej IP adresy a miesta, z ktorého sa pripájate, prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, na ktorom sa zároveň ukladajú. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

    https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

    cc) Ponuka voucheru

     Ak máte záujem obdržať voucher od spoločnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe, Nemecko (ďalej len „Sovendus“) a kliknite na banner s voucherom, odovzdáme spoločnosti Sovendus Vaše oslovenie, meno a e-mailovú adresu v zašifrovanej podobe za účelom prípravy voucheru. Ešte predtým odovzdáme spoločnosti Sovendus IP adresu, ktorú spoločnosť Sovendus používa výhradne na účely zabezpečenia dát a ktorá je zvyčajne po siedmich dňoch anonymizovaná. Okrem toho odovzdávame spoločnosti Sovendus na účely fakturácie číslo objednávky, hodnotu objednávky s menou, Session-ID, kód kupónu a časovú pečiatku v pseudonymizovanej podobe. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane osobných údajov na adrese www.sovendus.de/datenschutz.

      k) Facebook Connect

     Na naše stránky sa môžete prihlásiť pomocou služby Facebook Connect. V tomto prípade nie je nutná žiadna ďalšia registrácia. Pri registrácii budete presmerovaný na stránku Facebooku, kde sa môžete prihlásiť pomocou svojich užívateľských údajov.

     Keď sa prihlásite cez Facebook, naše služby sa prepoja s Vaším užívateľským profilom na Facebooku. Prostredníctvom tohto odkazu sú nám automaticky odovzdávané nasledujúce informácie zo spoločnosti Facebook:

     -   Užívateľské meno

     -   E-mailová adresa

     Tieto údaje spracovávame na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

     Okrem toho nám Facebook poskytuje možnosť prístupu k Vašim kontaktom, pokiaľ sa pomocou týchto služieb overíte. Túto možnosť však nevyužívame.

     Chceli by sme poukázať na to, že prihlasovanie sa prostredníctvom Facebook môže viesť k tomu, že Facebook bude zhromažďovať osobné údaje a používať ich. Za tieto procesy ale zodpovedá spoločnosť Facebook a my ich nemôžeme ovplyvniť.

     Prosím, vezmite na vedomie tieto užívateľské podmienky a zásady ochrany údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

      l) Žiadosť o zamestnanie

     Ak sa na nás obrátite, aby ste nám zaslali svoju žiadosť o zamestnanie, napr. e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše údaje (napr. meno, e-mailová adresa, požadované miesto výkonu práce, pokiaľ ste ho uviedli), Vaša správa a dokumenty predložené spolu so žiadosťou použijeme výhradne na účely spracovania a vybavenia Vašej žiadosti o zamestnanie. Právnym základom pre spracovanie údajov je predovšetkým § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, spolkový zákon o ochrane údajov). Podľa tohto zákona je prípustné spracovávať údaje potrebné v súvislosti s rozhodnutím o vzniku pracovného pomeru.

     Ak by boli údaje potrebné po ukončení výberového konania, napr. na účely právneho postihu, môže dôjsť k spracovaniu údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, konkrétne za účelom uplatnenia alebo obhajoby nárokov.

      m) Odkazy na externé internetové stránky

     Naše internetové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Pokiaľ kliknete na odkaz, budete presmerovaný na príslušné internetové stránky.

     Zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov si môžete prečítať tu:

     Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

     Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

     Twitter: https://twitter.com/de/privacy

     Xing: https://privacy.xing.com/

     Ďalšie informácie na tému "Zodpovednosť za odkazy" nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach: https://vinokral.sk/pages/obchodne-podmienky.

      

     B. Doba uloženia údajov

     Osobné údaje uchovávame iba počas doby, počas ktorej je to nevyhnutné na účely, v súvislosti s ktorými osobné údaje spracovávame, alebo pokiaľ nebol Vami udelený súhlas odvolaný. Ak je potrebné dodržať zákonné povinnosti uchovávať osobné údaje, môže byť doba uchovávania určitých údajov až 10 rokov bez ohľadu na účel spracovania.

      Vaše práva ako práva dotknutej osoby

     a) Informácie

     Na základe Vašej žiadosti Vám kedykoľvek a bezplatne poskytneme informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o Vás uchovávame.

     b) Oprava, výmaz, obmedzenie spracovania (blokovanie), námietka

     Ak už nesúhlasíte s uchovávaním svojich osobných údajov alebo ak tieto údaje už nie sú aktuálne, zaistíme na základe príslušného pokynu vymazanie alebo zablokovanie Vašich údajov alebo uskutočníme nevyhnutné opravy (pokiaľ je to podľa platných právnych predpisov možné). To isté platí, ak máme v budúcnosti spracovávať údaje iba obmedzene.

     c) Možnosť prenosu údajov

     Na požiadanie Vám poskytneme Vaše údaje v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli odovzdať inej zodpovednej strane, pokiaľ si to budete želať.

     d) Právo na sťažnosť

     Existuje právo na sťažnosť na úrad dohľadu, ktorým je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov:

     https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov

     e) Právo odvolať súhlas s účinnosťou do budúcnosti

     Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania do okamžiku odvolania.

     f) Obmedzenie

     Vyššie uvedené práva sa nevzťahujú na údaje, pri ktorých nie sme schopní identifikovať subjekt údajov, napr. pokiaľ boli anonymizované na účely analýzy. Informácie, výmazy, zablokovania, oprava alebo prenos na inú spoločnosť sú možné v súvislosti s týmito údajmi, pokiaľ nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia Vašu identifikáciu.

     g) Uplatňovanie Vašich práv ako dotknutej osoby

     Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, ak si želáte nám poskytnúť informácie, opraviť, zablokovať, vzniesť námietku alebo vymazať údaje, alebo si želáte, aby Vaše údaje boli prenesené na inú spoločnosť, obráťte sa na adresu privacy@vicampo.de.

     Tieto zásady používania súborov cookies boli vytvorené a aktualizované spoločnosťou CookieFirst.com.

     Aktualizované: 16.08.2021 06:51

      

     Čo sú to súbory cookies?

     Súbory cookies a podobné technológie sú veľmi malé textové dokumenty alebo časti kódu, ktoré často obsahujú jedinečný identifikačný kód. Keď navštívite internetovú stránku alebo použijete mobilnú aplikáciu, počítač požiada Váš počítač alebo mobilné zariadenie o povolenie uložiť tento súbor do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia a pristupovať k informáciám. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií môžu zahŕňať dátum a čas Vašej návštevy a spôsob, akým používate konkrétnu internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu.

     Prečo používame súbory cookies?

     Súbory cookies zabezpečujú, že počas návštevy nášho internetového obchodu zostanete prihlásený, všetky položky vo Vašom nákupnom košíku zostanú uložené, môžete bezpečne nakupovať a internetové stránky budú i naďalej bez problémov fungovať. Súbory cookies nám tiež umožňujú zistiť, ako sú naše internetové stránky používané a ako ich môžeme vylepšiť. Okrem toho môžu byť v závislosti na Vašich preferenciách použité naše vlastné súbory cookies, ktoré Vám zobrazia cielenú reklamu zodpovedajúcu Vašim osobným záujmom.

     Aké súbory cookies používame?

     Nevyhnutné súbory cookies

     Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie internetových stránok. Pomocou týchto súborov cookies je možné uskutočniť niektoré z nasledujúcich akcií:

     -   Uložiť položky do nákupného košíka za účelom online nákupov

     -   Uložiť predvoľby súborov cookies pre túto internetovú stránku

     -   Uložiť jazykové preferencie

     -   Prihlásiť sa na náš portál.

     Výkonnostné súbory cookies

     Tieto súbory cookies sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní našich internetových stránok a nazývajú sa tiež analytické súbory cookies. Tieto údaje používame na zlepšenie výkonu a optimalizáciu internetových stránok.

     Funkčné súbory cookies

     Tieto súbory cookies sprístupňujú návštevníkom našich internetových stránok viac funkcií. Môžu byť nastavené našimi externými poskytovateľmi služieb alebo našimi vlastnými internetovými stránkami. Pokiaľ túto kategóriu prijmete, môžu, ale nemusia byť povolené nasledujúce funkcie: služby chatu v reálnom čase, sledovanie online videí, tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach, registrácia na sociálnych sieťach na našich internetových stránkach.

     Reklamné / sledovacie súbory cookies

     Tieto súbory cookies nastavujú externí reklamní partneri a používajú sa na profilovanie a sledovanie údajov na rôznych internetových stránkach. Pokiaľ tieto súbory cookies prijmete, môžeme na základe Vášho užívateľského profilu a preferencií zobrazovať našu reklamu na iných internetových stránkach. Tieto súbory cookies tiež za účelom optimalizácie reklamných kampaní ukladajú údaje o tom, koľko návštevníkov videlo alebo kliklo na naše reklamy.

     Ako môžem vypnúť alebo odstrániť súbory cookies?

     Môžete sa odhlásiť zo všetkých súborov cookies okrem tých nevyhnutných. V nastavení prehliadača môžete zmeniť nastavenie súborov cookies tak, že ich budete blokovať. Vo väčšine prehliadačov nájdete vysvetlenie, ako to uskutočniť, v takzvanej "nápovede". Pokiaľ však súbory cookies zablokujete, je možné, že nebudete môcť využívať všetky technické funkcie našich internetových stránok a môže to mať negatívny dopad na Váš užívateľský zážitok.

     Táto tabuľka súborov cookie bola vytvorená a aktualizovaná platformou na správu súhlasov CookieFirst.